# آموزش_++c_در_pluralsight

آموزش ++C در Pluralsight

یک بسته آموزشی با ارزش دیگر از شرکت Pluralsight امروز می توانید آموزش مبانی C++ را مجانی ببینید.    http://www.pluralsight-training.net/microsoft/courses/tableofcontents?courseName=cpp-fundamentals&utm_campaign=Newsletter&utm_medium=email&utm_source=VR پیشنهاد من به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید